W Powstaniu:

W pierwszych dniach sierpnia została wysłana z meldunkiem na Starówkę, który przekazała por. „Kalinowskiemu”; z uwagi na nasilające się działania bojowe nie mogła powrócić do macierzystej jednostki; została przydzielona do 2 kompanii „Supraśl” i skierowana wraz z innymi Żołnierzami na ul. Stawki; była czynna jako sanitariuszka.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29