W Powstaniu:

szp.pol. Nr 3 przy ul. Okrąg 4A, zg.a 19 IX 1944

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW