W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny, szpitalik, siedziby: przy ul. Różanej 55, 57, 59, 63, 69 od 1 do 9 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN