W Powstaniu:

PS w Instytucie Głuchoniemych (pl. Trzech Krzyży), rozwinięty w szp.pol, w połowie września ewakuowany na ul. Mokotowską 55

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW