W Powstaniu:

zastępca komendanta szpitala Jana Bożego, potem ul. Długa 7; komendant filii szpitala ul. Długiej 7 przy ul. Freta 10 w kościele św. Jacka.

Źródło

Witold Sikorski : Zarys organizacji służby sanitarnej w Powstaniu Warszawskim w: Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna, wydanie II, Warszawa 2003 r, oraz : Halina Jędrzejewska Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW