W Powstaniu:

Komendant szpitala Sióstr Franciszkanek, ul. Hoża 58 , Chirurg w szpitalu Polowym ul. Marszałkowska 77

Źródło

Witold Sikorski : Zarys organizacji służby sanitarnej w Powstaniu Warszawskim w: Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna, wydanie II, Warszawa 2003 r, oraz :Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW