W Powstaniu:

Obwód VII Powiat Warszawski„Obroża" w batalionie „Zośka", w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN, http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/#content oraz Mur Pamięci Powstania Warszawskiego