W Powstaniu:

Obwód IV Ochota w oddziałach bojowych „Grzymały" od 1 sierpnia do 3 października; Obwód V Mokotów, w oddziałach bojowych w Zgrupowaniu „Ryś", sierpień – wrzesień

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN