W Powstaniu:

Kampinos - 27 puł.2 szw.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego