W Powstaniu:

NSZ - Pułk im.Sikorskiego - plut.ppor.Bolesława

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego