W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) w oddziałach bojowych: w batalionie „Gurt", od 1 sierpnia do 3 października w korpusie Bezpieczeństwa, w sierpniu - wrześniu Obwód VII Powiat Warszawski „Obroża”: w oddziałach bojowych: w batalionie „Zośka", w sierpniu – wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN