W Powstaniu:

szp. pol. przy ul. Daniłłowiczowskiej, następnie szp. pol. w hotelu ”Terminus” przy ul. Chmielnej

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW