W Powstaniu:

Obwód VII Powiat Warszawski „Obroża" w 2 rejonie, od 1 sierpnia do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN