W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem:szpital św. Łazarza,

Źródło

"Harcerki 1939-1945" PWN 1973.