W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: szpitalik (szpital Ujazdowski) siedziba: ul. Chełmska 19 od sierpnia do około 15 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN