W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: szpitalik (filia szpitala ss. Elżbietanek) siedziba: ul. Puławska, w budynku vis a vis nr 107a; od 29 sierpnia do około 2 września, w oddziałach bojowych Zgrupowania „Baszta" i „Ryś" o nieustalonej przynależności, sierpień - wrzesień

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN