W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Czerniaków, placówki lecznicze: szpitalik siedziba: ul. Solec 41 od 10 września do około 19 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN