W Powstaniu:

NSZ - Bryg.zmot. - łącz kpt.Modrzewia - kom.kpt.Barskiego

st.strz.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego