W Powstaniu:

ul. Lindleya 4 Szpital Dzieciątka Jezus

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW oraz Muzeum Powstania Warszawskiego