W Powstaniu:

Kampinos - szpit.Laski

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego