W Powstaniu:

Chrobry II - p.sanit.ul.Miedziana

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego