W Powstaniu:

Obwód IV Ochota Patrol „Jadwini” siedziba: ul. Szcześliwicka 25 róg ul. Częstochowskiej, ul. Kaliska l, ul. Joteyki 4 od 1 do 10 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN