W Powstaniu:

z-ca komendanta szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW