W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, szpital św. Łazarza

Źródło

"Harcerki 1939-1945" PWN 1973 oraz Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego