W Powstaniu:

Do 5.08.1944 szef sanitarny Żoliborza, następnie odcięty od terenu działania, od 5.08.1944 szp.pol. Nr 203 Bielany, Zakład Wychowawczy ”Nasz Dom”, lekarz naczelny

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW