W Powstaniu:

zastępca sanitarnego szefa Kedywu, podczas Powstania naczelny chirurg w szpitalu Ujazdowskim - ul. Chełmska 19, ul. Dolna 42, ul. Puławska 91

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW