W Powstaniu:

Dowódca obrony Fortu im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Komendant sanitariatu na Sadybie.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW