W Powstaniu:

szpital Jana Bożego, następnie szp.pol. w kościele św. Jacka przy ul. Freta 10 (filia szpitala przy ul. Długiej 7)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW