W Powstaniu:

Praga - p.sanit.ul.Zamieniecka

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego