W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka punkt ratowniczo-sanitarny, siedziba: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ul. Sanguszki 1 szpitalik od 2 do 28 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN