W Powstaniu:

sz.pol. przy ul. Złotej 58, PS przy ul. Siennej 41

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW