W Powstaniu:

udzielał pomocy stomatologicznej ludności w Śródmieściu Południowym

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW