W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Powiśle, w oddziałach bojowych Zgrupowanie „Krybar", w sierpniu - wrześniu Obwód VII Powiat Warszawski „Obroża”: Oddziały Kierownictwa Dywersji w batalionie „Miotła" w I dekadzie sierpnia

Źródło

źródło:Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego; Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN