W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) placówki lecznicze: szpitalik siedziba: ul. Śliska 62 w II połowie września w oddziałach bojowych: w batalionie „Chrobry II", w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN