W Powstaniu:

Obwód II Żoliborz, w oddziałach bojowych: Odcinek „Żmija", od 1 sierpnia do 2 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN