W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Zielna 13

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego