W Powstaniu:

NSZ - Pułk im.Sikorskiego - szpit.ul.Dowcip

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego