W Powstaniu:

Chrobry I - p.sanit.ul.Ciepła Wola - St.Miasto - Sródm.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego