W Powstaniu:

Obwód V Mokotów Baszta WSK, Kampinos - kom.kpt.Mścisława

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Eugeniusz Ajewski "Mokotów Walczy" Warszawa 1992