W Powstaniu:

Kampinos - 27 puł. - 3 szw.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego