W Powstaniu:

pełnił obowiązki lekarza oddziałów zgrupowania Kampinos (pułk piechoty)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW