W Powstaniu:

Kampinos - szpit.pol. Jaktorów

kpt.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego