W Powstaniu:

PKB - VIII kom. - ul.Śliska 52

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego