W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Krucza

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego