W Powstaniu:

Bakcyl - szpit.ul.Piusa XI 24

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego