W Powstaniu:

.Od 2.08.1944 w mieszkaniu zaprzyjaźnionej lekarki współorganizowała PS przy ul. Złotej 22, po tym szpital przy ul. Złotej 35, gdzie pracowała jako lekarz zgrupowania Gurt do kapitulacji

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW