W Powstaniu:

PKB - VIII kom. - ul.Śliska 52

Źródło

Pochylone nad człowiekiem t.2 wyd. Stowarzyszenie Redaktorów, Warszawa 1993