W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: szpital ss. Elżbietanek siedziba: ul. Goszczyńskiego od 1 sierpnia do 25 września w oddziałach bojowych: zgrupowanie „Oaza", w 7 p. ułanów „Jeleń", w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN