W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny siedziba: Ośrodek Zdrowia i Opieki, ul. Wolska 82 od 1 do 4 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN