W Powstaniu:

Zośka - 2 kom.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego